Bestuur
PR & website
Technische Commissie
Wedstrijdsecretariaat
Ledenadministratie
Scheidsrechterscoordinaat
Zaalwachtcoordinaat
Clubhuis beheercommissie
Jakkus
Materiaalbeheer
Vertrouwenspersonen
Zaalhuurcoordinaat
Sponsoring
Bestuur


Het bestuur van Vollido bestaat uit een zestal leden die allemaal een andere functie bekleden. In contact komen met het bestuur? Kijk hieronder welk bestuurslid het beste op jouw vraag kan antwoorden.

Contactgegevens


Voorzitter
Hans de Groot
hans-vollido@caiway.net
06-46194293

Secretariaat
Hidde Kramer
info@vollido.nl

Penningmeester
Laura Huijsen
penningmeester@vollido.nl

Algemeen bestuurslid 
Ronald Borsboom
sponsoring@vollido.nl 

Bestuurslid TC
Casper Folkers 
tc@vollido.nl

Algemeen bestuurslid/ vrijwilligerscoordinator
Martin van den Heuvel 
vrijwilligers@vollido.nl
Schrijf je in voor de Volleybel
 
Aanmelden ยป