Zaalwacht
Cool Moves Volley
Arbitrage
Arbitrage


Het doel van de Nevobo is dat steeds meer volleyballers een scheidsrechterslicentie hebben. De komende jaren zal er dan ook nadrukkelijk aandacht zijn voor opleiding van nieuwe scheidsrechters. Ook bij Vollido wordt aandacht besteed aan opleiding en begeleiding van scheidsrechters. In de ALV van 2019 is het voorstel aangenomen om de spelregelkennis en fluitvaardigheid van de vereniging op een hoger plan te tillen. Reden is tweeledig; enerzijds om de taken in het zaalrooster beter te verdelen over de leden, anderzijds leidt meer spelregelkennis tot meer begrip naar elkaar als je op de bok staat.

Bij Vollido worden alle seniorenleden via het zaalrooster ingedeeld voor zaaltaken, waaronder het fluiten van wedstrijden. De A-jeugd wordt ingedeeld voor het fluiten bij wedstrijden van de mini’s. Deze scheidsrechters heten ‘verenigingsscheidsrechters’.
Vanaf promotieklasse geldt er ook een zogenaamde leveringsplicht naar de Bond. Voor elk team dat op dit niveau speelt, moeten ook scheidsrechters worden geleverd. Deze scheidsrechters worden ‘regioscheidsrechters’ genoemd.

Regioscheidsrechters
   -    Niveau: regiodivisie, promotieklasse, beker senioren, beker finales (ook van de
        jeugd)
   -    Waar: regio Zuid
   -    Wie: leden van Vollido die het leuk vinden om wedstrijden op hoog niveau te fluiten
   -    Aanwijzing: 1ste scheidsrechter door de Bond, 2de scheidsrechter door Vollido
   -    Vereisten: verplicht op zaterdagen beschikbaar, minimaal code R2.
   -    Vergoeding: €10,- per wedstrijd en reiskostenvergoeding. Daarnaast staat er nog
        een vergoeding van de eigen vereniging (Vollido) tegenover.


Verenigingsscheidsrechters
   -    Niveau: 1ste klasse en lager (ook alle jeugdwedstrijden dienen met
        scheidsrechterslicentie gefloten te worden m.u.v. mini-wedstrijden)
   -    Waar: thuiswedstrijden van Vollido
   -    Wie: alle seniorenleden van Vollido worden hiervoor aangewezen
   -    Vereisten: minimaal code V6/V8
   -    Vergoeding: geen
   -    Aanwijzing: per half jaar inschrijven via het zaalrooster in samenwerking met de
        zaalwachtcoördinator.
   -    Ruilen: Als je de aan jou aangewezen wedstrijden niet kunt fluiten, ruil dan onderling
        en informeer het zaalwachtcoördinaat over de wijziging. Als je er echt
        niet uitkomt, neem dan zo spoedig mogelijk contact op met
        het zaalwachtcoördinaat via zaalwachtrooster@vollido.nl.

Scheidsrechterslicenties en coderingen
In de tabel hieronder staat voor welk niveau je welke code nodig hebt, incl. bijbehorende opleiding:

Code (licentie)

Niveau (maximaal)

Bijbehorende opleiding

R1

3e divisie en 2e scheids in de 2e divisie

VS3

R2

promotieklasse

VS3

V4

1ste klasse en topklasse A- en B- jeugd

VS-2

V6

3de klasse

Spelregeltoets via expertise.nevobo.nl

V7

3de klasse en lager

VS-2 jeugd


Lees hier alle informatie over de codering van de licenties. 
Wil je weten welke licentie dat je hebt? Log dan in op nevobo.nl en kijk bij je ‘gegevens’ onder het tabblad ‘ledenadministratie’. In het pull-down menu kun je ‘licenties’ aanklikken en verschijnen alle licenties die je ooit hebt behaald.

Scheidsrechtersopleidingen
De Nevobo en Vollido organiseren verschillende opleidingen op alle niveaus voor jeugd tot en met de top. Naast de scheidsrechtersopleidingen kun je ook een opleiding volgen tot lijnrechter of verenigingsbeoordelaar. Alle opleidingen zijn gratis.
Wil je een opleiding gaan volgen? Geef dat dan door aan de scheidsrechtercoordinator van Vollido, dan bekijken we samen de mogelijkheden.

Zie voor een beschrijving van de opleidingen de site van de Nevobo:
https://www.nevobo.nl/kenniscentrum/themas/officials/arbitrageopleidingen/

Voor het halen van je spelregelbewijs (instaptoets) en het oefenen met de spelregels zie;
https://expertise.nevobo.nl

Tot slot de spelregels
Voor spelregels voor zowel cmv's, jeugd als senioren
https://www.nevobo.nl/kenniscentrum/spelregels/

Spelregels in begrijpelijke taal
https://expertise.nevobo.nl

Beknopte spelregelkaart mini’s (cmv)
https://www.nevobo.nl/cms/download/5813/Spelregelkaart%20A4%20%5B2019%5D.pdf
Schrijf je in voor de Volleybel
 
Aanmelden ยป