Vacatures


Op dit moment staan de volgende vacatures binnen Vollido open:

TC Heren
Bij Vollido worden alle Technische Commissies door twee leden ingevuld. Bij de TC-Heren is er daarom naast Tomas van Houten behoefte aan een tweede TC-lid.
De TC-Heren draagt zorg voor de indeling van de Heren-Seniorenteams, de planning van deze teams op de wedstrijd- en trainingsdagen en houdt samen met de trainers de voortgang van de Heren Senioren in het oog. Het stelt zo nodig een technisch beleid op in samenwerking met het bestuur. Concreet zijn de werkzaamheden:

  • Inventarisatie van de wensen van de competitiespelende leden voor komend seizoen
  • Indeling van de teams
  • Individuele gesprekken met leden over de indeling
  • Het zoeken van trainers voor alle teams (hetzij vanuit de vereniging, hetzij van buitenaf)
  • Inplannen van de teams op wedstrijd- en trainingsdagen
  • Gedurende het seizoen vergaderingen bijwonen met trainers en andere TC’s
  • Technische beleidsvorming in samenwerking met het bestuur
  • Teamgesprekken aan het eind van het seizoen over de voortgang van het afgelopen seizoen
  • Bij problemen in teams aanspreekpunt
  • Talentbegeleiding

Als je denkt dat je over voldoende technische volleybalkennis beschikt om samen met Tomas deze functie te vervullen, meld je dan aan! Aanmelden kan via herentc@vollido.nl

Sponsoring
Ronald Borsboom, ons bestuurslid belast met sponsoring en kleding, heeft aangegeven dat hij behoefte heeft aan ondersteuning. 
De taak van de nieuwe vrijwilliger zal voornamelijk bestaan uit het benaderen van om in overleg te bepalen of er een vorm van onderlinge samenwerking te vinden is die in combinatie met sponsoring van een team of een bord langs de beachvelden het uitgangspunt heeft dat er een win-win situatie ontstaat. Er zijn voldoende ontwikkelingen die het mogelijk zouden maken om, samen met Ronald, hier weer een nieuwe impuls aan te geven. 
Als je denkt dat je hiervoor geschikt bent en over voldoende communicatieve vaardigheden beschikt, meld je dan aan! Aanmelden kan via sponsoring@vollido.nl 

Schrijf je in voor de Volleybel
 
Aanmelden ยป